Đổi mới chương trình giáo dục: Tránh gây sốc

ANTD.VN - Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thay đổi từ nội hàm tới cách tiếp cận môn học, từ đơn môn sang đa môn, liên môn, tích hợp.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu giáo viên đồng hành cùng biên soạn chương trình, SGK mới

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chương trình SGK hiện tại còn nặng về kiến thức, nhẹ về kỹ năng, đặc biệt là chưa tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.  Về cấu trúc, chương trình “đóng” theo các môn dẫn đến trùng lặp và thiếu hiệu quả trong việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Do đó, Bộ trưởng “đặt hàng” Ban biên soạn tìm hướng đi, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đổi mới, có kế thừa

Nói về chương trình giáo dục phổ thông mới đang trong quá trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định quan điểm chủ đạo khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới là đổi mới căn bản, toàn diện nhưng phải kế thừa những nội dung tích cực của chương trình hiện hành, tránh gây sốc.

Bộ trưởng nói rõ: “Những gì bất cập trong chương trình hiện hành thì cần điều chỉnh. Ngoài việc nặng về kiến thức, nhẹ về kỹ năng, không mở theo hướng liên môn, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa đạt được mục tiêu phân luồng do nội dung học thiếu định hướng nghề nghiệp”.

Chương trình mới cần xem xét theo hướng phát triển năng lực, nhẹ nhàng nhưng không cắt bỏ các nội dung học tập một cách cơ học

Rút kinh nghiệm từ những bất cập nói trên, chương trình giáo dục phổ thông hiện đại, theo Bộ trưởng, phải có sự logic, tương tác, kế thừa lẫn nhau giữa các bộ phận. “Để chất lượng đào tạo tiếp cận, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, chương trình mới phải tạo ra động lực phát triển mới cho giáo dục phổ thông. Nhưng việc thêm - bớt môn học, cách thức xây dựng môn học của chương trình giáo dục phổ thông cần được xem xét chu đáo; phải đảm bảo logic, thể hiện đặc trưng của từng bậc học. Ví dụ, ở bậc THPT, chọn bao nhiêu môn là vừa, môn ấy như thế nào, bố trí thời lượng từng năm ra sao để quá trình học vẫn đảm bảo kiến thức phổ thông, nhưng đảm liên thông với giáo dục nghề nghiệp, cả về cấu trúc, phân bổ, nội dung từng môn” - Bộ trưởng đặt hàng.

Đồng bộ giáo viên và cơ sở vật chất

Song song với việc biên soạn chương trình SGK phổ thông mới theo định hướng nói trên, Bộ trưởng yêu cầu Ban biên soạn phải đặc biệt quan tâm đến 2 điều kiện quan trọng: đó là đội ngũ giáo viên và điều kiện trường lớp. Tránh tình trạng lệch pha giữa các thành phần tham gia đổi mới.

Bộ trưởng nhận định, chương trình mới sẽ thay đổi từ nội hàm tới cách tiếp cận môn học, từ đơn môn sang đa môn, liên môn, tích hợp… Câu hỏi đặt ra là hơn 1 triệu giáo viên giảng dạy sẽ thay đổi như thế nào để khi chương trình, SGK mới ban hành phải có người thực hiện.

“Chính vì lý do đó, Bộ đã yêu cầu Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông mời đội ngũ giáo viên phổ thông đồng hành cùng quá trình đổi mới. Và trách nhiệm của Ban soạn thảo chương trình sau này là huy động mọi người cùng tham gia xây dựng chương trình tổng thể, chương trình bộ môn và biên soạn SGK để có một chương trình và nhiều bộ SGK tốt”. Bộ trưởng cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các thầy cô.