Đổi mới biện pháp, cách làm đẩy mạnh phong trào thi đua

ANTD.VN - Chiều 15-2, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì lễ ký giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số 5 - CATP.

Cụm thi đua số 5 có 7 đơn vị gồm các Phòng Tham mưu, Tài chính, Pháp chế, Thanh tra, Phong trào, BQL Dự án và Công ty tháng 8. Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 là Công ty tháng 8. 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề chuyên môn nhằm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác cũng như hiệu quả phong trào thi đua. Các nội dung tại hội nghị chủ yếu bàn luận những vấn đề như: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP  (ngoài cùng, bên trái) chứng kiến lễ ký giao ước thi đua, bàn giao cờ luân lưu Cụm trưởng cụm thi đua số 5 - CATP

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2017 các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu để mỗi đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình; tổ chức thực hiện hiệu quả, có chiều sâu, nâng cao hơn nữa chất lượng thi đua.

Hội nghị đã thông qua các tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, thang điểm cho từng tiêu chí và nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và tổ chức ký kết giao ước thi đua. 

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP biểu dương những kết quả Cụm thi đua số 5 đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm cụ thể hóa, lồng ghép tốt nội dung riêng có của từng đơn vị gắn vào hoạt động chung của cụm thi đua và của CATP.

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua số 5 CATP

Nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 cần bám sát khẩu hiệu “ Chủ động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua đã ký kết.

“Trong quá trình triển khai thực hiện cần đổi mới biện pháp, cách làm để công tác thi đua trở thành động lực thúc đẩy các mặt phong trào. Cùng với đó, chỉ huy các đơn vị cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chéo lẫn nhau, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến để đưa phong trào đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Đồng chí Phó Giám đốc CATP nêu rõ.