Điều chỉnh mức chi chăm sóc sức khỏe đối với người có công

(ANTĐ) - Liên Bộ Tài chính, Y tế và LĐ-TB&XH vừa có Thông tư liên tịch (số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH) hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Điều chỉnh mức chi chăm sóc sức khỏe đối với người có công

(ANTĐ) - Liên Bộ Tài chính, Y tế và LĐ-TB&XH vừa có Thông tư liên tịch (số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH) hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Cụ thể, sẽ có 6 đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình; Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Bên cạnh đó còn có chế độ điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần dành cho 6 đối tượng khác gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ’; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Theo đó, chế độ điều dưỡng, Liên bộ cũng quy định 2 chế độ gồm: điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng và điều dưỡng tại gia đình. Cụ thể, tại cơ sở điều dưỡng, người có công sẽ có thời gian điều dưỡng tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về) với mức chi điều dưỡng 1.500.000 đồng/người/lần. Đối với điều dưỡng tại gia đình, mức chi điều dưỡng là 800.000 đồng/người/lần.

Huệ Chi