Đề xuất thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Dự thảo quy định rõ nguyên tắc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Cụ thể, thu thập thông tin thị trường lao động bảo đảm tính chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.

Quản lý, lưu trữ, bảo quản và xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm sử dụng lâu dài, an toàn thông tin thị trường lao động; công bố, cung cấp, khai thác, sử dụng thuận tiện, kịp thời cho mọi đối tượng theo quy định của pháp luật.

Về lập kế hoạch thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường lao động, dự thảo quy định nguyên tắc lập kế hoạch thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường lao động phải bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; đáp ứng yêu cầu của chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ các đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu thị trường lao động xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiệp vụ chuyên môn quản lý, lưu trữ, tra cứu, cung cấp và yêu cầu cập nhật thường xuyên của thông tin thị trường lao động.

Hằng năm, Sở LĐ-TB&XH chuyển tải dữ liệu thị trường lao động của địa phương vào hệ thống quản lý, cung cấp, khai thác thông tin thị trường lao động của toàn quốc do Bộ LĐ-TB&XH quản lý từ ngày 1/10 đến ngày 15/12.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trách nhiệm của người cung cấp thông tin. Theo đó, người lao động có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình lao động, việc làm kịp thời, đầy đủ cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn hoặc cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống mẫu biểu (dạng số hoặc giấy).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp, cập nhật vào hệ thống mẫu biểu (dạng số hoặc trên giấy).