Đề xuất mức thu lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân

ANTD.VN - Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất và lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư 07 của Bộ Công an về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí căn cước công dân. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí.