Đề xuất điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lưu trữ

  • 07/05/2021 09:29
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Đề xuất điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lưu trữ ảnh 1

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ được thực hiện qua 2 vòng

Tại dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ quy định rõ về nội dung, hình thức, thời gian xét thăng hạng lưu trữ theo từng hạng chức danh. Theo đó, việc xét thăng hạng được thực hiện qua 2 vòng.

Vòng 1 là xét hồ sơ, hình thức là thẩm định hồ sơ. Nếu kết quả đạt thì tiếp tục vòng 2 là kiểm tra, sát hạch. Nội dung kiểm tra sát hạch về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp lưu trữ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ dự xét thăng hạng và yêu cầu của vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng viên chức.

Đối với chức danh viên chức lưu trữ hạng II, việc kiểm tra sát hạch được thực hiện qua 2 hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn. Trắc nghiệm từ 30 - 45 câu trong thời gian 60 phút; phỏng vấn từ 30 - 60 phút.

Đối với chức danh viên chức lưu trữ hạng III, việc kiểm tra sát hạch được thực hiện qua 2 hình thức thực hành và phỏng vấn. Thực hành trong thời gian 90 phút. Phỏng vấn từ 30 - 60 phút.

Điểm kiểm tra, sát hạch chấm theo thang điểm 100 đối với từng hình thức. Điểm cụ thể đối với mỗi câu hỏi ở nội dung bài thi viết, bài thực hành và phỏng vấn do Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ quy định.

Người trúng tuyển có kết quả kiểm tra sát hạch đạt 100 điểm trở lên (trong đó điểm trắc nghiệm, thực hành, phỏng vấn phải đạt từ 50 điểm trở lên). Kết quả kiểm tra sát hạch được xếp thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người trúng tuyển là người tham dự đủ 2 vòng, đủ điểm xét theo quy định tại dự thảo Thông tư và trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao (nếu có).

Trường hợp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ được giao có từ 2 người trở lên có tổng kết quả điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn; người có thâm niên công tác cao hơn; người có thành tích khen thưởng cao hơn trong 3 năm liên tục, liền kề với năm tổ chức xét thăng hạng.

Trường hợp vẫn không xác định được viên chức được thăng hạng theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng sẽ xem xét và quyết định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Không bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ lần sau.

Tin cùng chuyên mục