Hà Nội: Chi trả lương hưu qua thẻ ATM để phòng dịch Covid-19

Hà Nội: Chi trả lương hưu qua thẻ ATM để phòng dịch Covid-19

ANTD.VN - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưởng chế độ trên địa bàn thành phố từ ngày 1/9/2021.
Công chức, viên chức sẽ không được nhận tiền bồi dưỡng, chi ngoài lương

Công chức, viên chức sẽ không được nhận tiền bồi dưỡng, chi ngoài lương

ANTD.VN - Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành rà soát các văn bản do bộ, cơ quan Trung ương ban hành, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền để bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như: tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo...
Hướng dẫn việc bầu Giám đốc Sở làm Ủy viên UBND tỉnh

Hướng dẫn việc bầu Giám đốc Sở làm Ủy viên UBND tỉnh

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (giám đốc sở - cấp tỉnh, trưởng phòng - cấp huyện) là người được Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện bổ nhiệm có thời hạn.