Đẩy viện phí quá cao, tỉnh Lao Cai bị “tuýt còi”

ANTĐ - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp vừa có văn bản số 154/KtrVB gửi UBND tỉnh Lao Cai về việc thông báo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 3-8-2012 của UBND tỉnh Lao Cai về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lao Cai (QĐ 34) được ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, khung giá viện phí mới của tỉnh Lao Cai được phê duyệt bằng 98% khung giá tối đa, nghĩa là tương đương với mức viện phí được áp dụng tại các BV hạng đặc biệt, hạng 1 của trung ương.

Theo quy định thì HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương, khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐND ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết đó. Vậy nhưng UBND tỉnh Lao Cai ban hành Quyết định quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chỉ căn cứ vào Văn bản cá biệt của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận Tờ trình của UBND tỉnh, điều này là không đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.