Đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

ANTĐ - Thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cho biết, HNX sẽ tổ chức đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô vào ngày 28-8 tới. 

Theo Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, năm 2015, Hà Nội sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng cho các dự án phát triển an sinh xã hội trên địa bàn thành phố gồm 13 dự án chuyển tiếp trong năm 2015, 3 dự án ODA đang triển khai cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ, 7 dự án hoàn thành sau năm 2015… Số vốn sẽ tập trung vào các công trình giao thông, đường sắt đô thị, dự án xử lý nước thải, công nghệ, bệnh viện, cải tạo sông…