Lực lượng Công an nhân dân phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng, bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá

ANTD.VN - Ngày 21-12-2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những chiến công của lực lượng Tình báo Công an nhân dân

Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những chiến công của lực lượng Tình báo Công an nhân dân

ANTD.VN -  Sáng 4-8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Nâng cao hiệu quả tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

Nâng cao hiệu quả tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

ANTD.VN -  Ngày 7-7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT và phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT và phòng chống tội phạm trong tình hình mới

ANTD.VN - Chiều 23/12, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự ATXH

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự ATXH

ANTD.VN -  Đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy, đó là một trong những nhiệm vụ mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ qua, đã được Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, một trong những thành công nổi bật, chính là việc xây dựng và hoàn thiện thêm hệ thống pháp luật liên quan đến công tác công an, gắn với 2 nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH.  
Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn

ANTD.VN -  Sáng 12-10, tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội... 
Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

ANTD.VN -  Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diến biến phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND. Song, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.