Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

ANTD.VN -  Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diến biến phức tạp, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND. Song, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.