Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ươngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

ANTD.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứa VII vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo...