Đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT và phòng chống tội phạm trong tình hình mới

ANTD.VN - Chiều 23/12, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.