12345678910

Đăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng

  • 10/03/2021 18:34
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
ANTD.VN - Tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 của Hà Nội bắt đầu nóng khi mở đầu với việc phụ huynh đến xếp hàng từ 4 giờ sáng ngày 10-3 để lấy hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 1 một trường tư thục.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC