Đăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sángĐăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng

Đăng ký vào lớp 1, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng

ANTD.VN - Tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 của Hà Nội bắt đầu nóng khi mở đầu với việc phụ huynh đến xếp hàng từ 4 giờ sáng ngày 10-3 để lấy hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 1 một trường tư thục.