Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

ANTD.VN - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình TTATGT còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn ở mức cao, chủ yếu là giao thông đường bộ. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.