Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 1Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 2Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 3Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 4Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 5Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 6Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 7Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 8Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 9Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 10Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 11Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 12Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 13Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 14Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 15Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 16Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 17Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 18Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 19Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 20Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 21Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ ảnh 22

Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân F-16V mua từ Mỹ

ANTD.VN -  Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan (TQ) thể hiện năng lực tác chiến khi huy động phi đội tiêm kích tối tân F-16V hiện đại nhất của mình cho cuộc diễn tập ban đêm.