Nga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của UkraineNga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của Ukraine

Nga bắt sống 'xe chiến đấu bộ binh' BTR-4 của Ukraine

ANTD.VN - Nga bắt sống "xe chiến đấu bộ binh" BTR-4 của Ukraine và đem trưng bày cùng nhiều khí tài phương Tây khác được cung cấp cho Ukraine, tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Quân đội Nga 2022 bắt đầu hôm 15/8 vừa qua.