Croatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho UkraineCroatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho Ukraine

Croatia viện trợ 'hỏa thần' M-46 thời Liên Xô cho Ukraine

ANTD.VN - Croatia viện đã trợ "hỏa thần" M-46 cho Ukraine, đuợc biết Zagreb đã chuyển giao cho Kiev ít nhất 15 khẩu lựu pháo M-46 cùng số lượng đạn nhất định kèm theo.