Đại hội Nhà văn khối Công an nhân dân

ANTĐ - Sáng 21-5, Đại hội Nhà văn khối Công an nhân dân được tổ chức tại Hà Nội. 

 Tới dự Đại hội có nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thay mặt đoàn chủ tịch, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đọc dự thảo báo cáo của Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó khẳng định, văn học nước nhà đã có những bước phát triển mới làm phong phú và sống động hơn chủ nghĩa yêu nước, nhân văn, dân tộc, dân chủ, hội nhập sâu rộng với khu vực và trên thế giới.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII (2010-2015), Phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ khóa IX (2015-2020), dự thảo Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX sửa đổi.

 Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7-2015.