'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 1'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 2'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 3'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 4'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 5'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 6'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 7'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 8'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 9'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 10'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 11'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 12'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 13'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga ảnh 14

'Đại bàng vàng' Su-37 Berkut - Chiến đấu cơ bí hiểm hàng đầu của Nga

ANTD.VN - Nga liệu có khôi phục chiến đấu cơ bí hiểm "Đại bàng vàng" Su-37 Berkut khi đây từng là một trong những niềm tự hào quân sự của họ?