Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 1Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 2Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 3Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 4Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 5Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 6Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 7Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 8Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 9Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 10Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 11Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 12Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 13Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv ảnh 14

Nâng cấp đặc biệt khiến xe tăng Leopard 2A4 cổ điển mạnh hơn T-90M Proryv

ANTD.VN - Xe tăng Leopard 2A4 nâng cấp của Canada được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá còn mạnh hơn T-90M Proryv do Nga chế tạo.