Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 1Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 2Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 3Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 4Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 5Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 6Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 7Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 8Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 9Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 10Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 11Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 12Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 13Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16? ảnh 14

Giá rẻ, tính năng cao nhưng vì sao tiêm kích Kfir nâng cấp không thể cạnh tranh với F-16?

ANTD.VN - Tiêm kích Kfir nâng cấp của Israel vẫn không thể giành thị phần trước F-16, nguyên nhân chủ yếu do đâu?