Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 1Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 2Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 3Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 4Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 5Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 6Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 7Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 8Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 9Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 10Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 11Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 12Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 13Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO? ảnh 14

Hải quân Nga chỉ cần 3 tàu sân bay để áp đảo NATO?

ANTD.VN - Hải quân Nga đang ấp ủ tham vọng chế tạo siêu tàu sân bay thế hệ mới, nhưng họ cần bao nhiêu phương tiện như vậy để giành ưu thế trước NATO?