Đã sắp xếp 58 doanh nghiệp Nhà nước

  • 04/07/2014 15:22
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 20-6, đã có 58 doanh nghiệp được sắp xếp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

      Đã sắp xếp 58 doanh nghiệp Nhà nước ảnh 1 
3 doanh nghiệp được đề nghị phá sản
 


Về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đã có 297 doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, 159 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 67 đơn vị đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 31 doanh nghiệp đã bán cổ phần lần đầu (IPO).

Bộ Tài chính đánh giá, tiến độ này là chuyển biến đáng kể so với các năm gần đây, dự tính đến cuối năm 2014 sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp và cuối Quý III/2015 sẽ có toàn bộ các doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa để tiến hành bán cổ phần lần đầu.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trong năm 2013 đã thoái được 965 tỷ đồng (tài chính, ngân hàng là 734,7 tỷ đồng, bảo hiểm 135 tỷ đồng, bất động sản 103,5 tỷ đồng, các quỹ đầu tư 7 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2014 tính đến ngày 20-6, giá trị vốn đầu tư các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã thoái được là 821,8 tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính như chứng khoán, tài chính... là 168,5 tỷ đồng, giá trị vốn đầu tư đã thoái tại các doanh nghiệp giảm tỷ lệ sở hữu là 653,3 tỷ đồng.

Như vậy, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành vẫn là chặng đường dài đối với các doanh nghiệp bởi tổng số vốn phải thoái là 22.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành có hiệu quả Đề án tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính đã kiến nghị, đối với 159 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến quý III năm 2014 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối quý IV năm 2014 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với 135 doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong quý III năm 2014 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và bắt tay vào việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu hết quý II năm 2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và quý III năm 2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành, doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm đa dạng hóa sở hữu, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước mới ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trong quý III năm 2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Bộ Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Tin cùng chuyên mục