Đa dạng hình thức, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm này đạt trên 450.000 người.    
Đa dạng hình thức, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện ảnh 1

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động có cơ hội hưởng lương hưu khi về già

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019. Trong đó đặt mục tiêu gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%; đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 450.000 người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018).

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội  với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do… những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, phải đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.