Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh Cười đau bụng với đội hình tân binh

Cười đau bụng với đội hình tân binh "photoshop" của M.U

ANTD.VN - Nếu tất cả những bản hợp đồng được thực hiện bằng photoshop của CĐV Man United trở thành hiện thực, họ có lẽ đã có một đội hình khủng khiếp bậc nhất thế giới bóng đá.