Hướng tới Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - tầm nhìn 2025”

Công an Hà Nội: Quyết liệt đấu tranh chống vi phạm pháp luật môi trường

ANTD.VN - Được thành lập và đi vào hoạt động trước yêu cầu hết sức cấp thiết về an ninh - an toàn trong lĩnh vực môi trường, 6 năm qua, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nội luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu, thực hiện vai trò chủ công trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường. 

 

Công an Hà Nội: Quyết liệt đấu tranh chống vi phạm pháp luật môi trường ảnh 1

Công an Hà Nội ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT đường thủy, chống khai thác cát trái phép với 8 tỉnh giáp ranh

 Đề xuất đúng, trúng vấn đề

Ngày 24-12-2010, Bộ Công an ban hành Quyết định thành lập Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, CATP Hà Nội, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn là phải có lực lượng chuyên trách để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Từ đó tới nay, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã thực sự đáp ứng tốt yêu cầu đó. 

Cụ thể, Công an Hà Nội đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đặc biệt, CATP đã tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình số 05 của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới” với nhiều nội dung, biện pháp quan trọng phòng chống tội phạm về môi trường, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. CATP cũng đã chủ động tham mưu cho thành phố chỉ đạo giải quyết hiệu quả những phức tạp nảy sinh liên quan đến vi phạm pháp luật về môi trường, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự. 

CATP đã tham mưu, chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường với khoảng 3.000 - 5.000 lượt người là đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố mỗi năm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào những điều khoản quy định rõ hành vi phạm tội, vi phạm mang tính chất phổ biến, điển hình trong lĩnh vực môi trường, qua đó nâng cao nhận thức của người dân, tạo tính răn đe, phòng ngừa. Đến nay, Công an Hà Nội đã ký Quy chế, Chương trình phối hợp, Kế hoạch liên ngành với trên 20 sở, ban, ngành, đoàn thể; thường xuyên phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm mỗi năm

Nhờ tham mưu tốt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường của Công an Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều “điểm nóng”, hiện tượng, vi phạm bức xúc về pháp luật môi trường trên các lĩnh vực đã được kịp thời phát hiện, xử lý, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ động nhìn nhận những thách thức, nguy cơ, tiềm ẩn phức tạp trong lĩnh vực môi trường, thời gian tới, Công an Hà Nội đã xác định tập trung vào việc tham mưu với thành phố chỉ đạo, quán triệt về vị trí, vai trò của môi trường đối với chất lượng cuộc sống của con người và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn xã hội; xác định công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Cùng với đó là tham mưu, xây dựng văn bản quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành nếu để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trong phạm vi quản lý của mình. 

Một mặt nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân, mặt khác, CATP sẽ đề xuất những biện pháp, giải pháp nhằm động viên, khích lệ toàn xã hội tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Cùng với đó là việc tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời, phục vụ công tác điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được xác định, là tham mưu với thành phố tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố và Thủ đô các nước về bảo vệ môi trường; tận dụng sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ, năng lực quản lý để triển khai các kế hoạch hành động bảo vệ môi trường.

Một số kết quả nổi bật của cảnh sát PCTP về Môi trường Hà Nội

Công an Hà Nội: Quyết liệt đấu tranh chống vi phạm pháp luật môi trường ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện, xử lý tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

- Năm 2012: phát hiện, xử lý 1.839 vụ - 1.882 đối tượng, đạt trên 183% chỉ tiêu; trong đó có 80 vụ  - 112 đối tượng đã chuyển đến CQĐT để xem xét xử lý hình sự. Xử phạt hành chính gần 16,5 tỷ đồng.

- Năm 2013: phát hiện, xử lý 2.655 vụ - 2.705 đối tượng, đạt 204% chỉ tiêu. Xử phạt hành chính số tiền trên 15 tỷ đồng.

- Năm 2014: phát hiện, xử lý 3.143 vụ - 3.176 đối tượng, đạt 217% chỉ tiêu; trong đó có 80 vụ  - 112 đối tượng đã chuyển đến CQĐT để xem xét xử lý hình sự. Xử phạt hành chính gần 18,8 tỷ đồng.

- Năm 2015: phát hiện, xử lý 4.436 vụ - 4.566 đối tượng, đạt trên 222% chỉ tiêu; trong đó đã triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

- 11 tháng đầu năm 2016: phát hiện, xử lý 5.795 vụ, 6.003 đối tượng; trong đó chuyển CQĐT 52 vụ, 81 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 5.525 vụ, 5.654 đối tượng, với số tiền 31,6 tỷ đồng...