Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 1Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 2Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 3Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 4Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 5Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 6Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 7Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 8Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 9Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 10Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 11Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 12Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 13Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 14Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công ảnh 15

Chuyên gia Nga nói về nguy cơ bùng nổ xung đột khi nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công

ANTD.VN - Việc nhà máy chế tạo UAV Iran bị tấn công liệu có thổi bùng một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông.