Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?

Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO nhưng lại ngăn cản Thụy Điển, bất chấp hai quốc gia trên khẳng định chỉ nhận tư cách thành viên cùng nhau, vậy toan tính của Ankara là gì?