Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 1Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 2Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 3Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 4Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 5Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 6Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 7Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 8Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 9Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 10Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 11Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 12Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 13Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 14Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển? ảnh 15

Ankara muốn gì khi trao 'chìa khóa gia nhập NATO' cho Phần Lan thay vì Thụy Điển?

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO nhưng lại ngăn cản Thụy Điển, bất chấp hai quốc gia trên khẳng định chỉ nhận tư cách thành viên cùng nhau, vậy toan tính của Ankara là gì?