Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 1Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 2Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 3Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 4Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 5Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 6Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 7Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 8Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 9Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 10Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 11Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 12Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 13Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 14Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0' ảnh 15

Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'

ANTD.VN - Nhật Bản, Ấn Độ có thể sớm nhận tư cách thành viên của Liên minh AUKUS - tổ chức được so sánh như "NATO 2.0".