Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 1Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 2Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 3Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 4Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 5Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 6Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 7Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 8Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 9Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 10Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 11Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 12Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 13Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 14Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 15Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ? ảnh 16

Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ?

ANTD.VN - Hải quân Ấn Độ sẽ lựa chọn một tiêm kích hạm phương Tây thay MiG-29K để bố trí trên tàu sân bay tương lai của họ.