Môi trường Hà Nội ô nhiễm, cứ mưa là ngập... trách nhiệm thuộc về ai?

ANTD.VN -  Công tác bảo vệ môi trường luôn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường bằng nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề... Tuy nhiên, thực trạng cho thấy môi trường vẫn ô nhiễm, Hà Nội vẫn cứ mưa là ngập…Trách nhiệm này thuộc về ai?