Chiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPRChiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPR

Chiến sự Donbass: Nga chiếm Lisichansk, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ LPR

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, sau khi quân Ukraine rút khỏi Lisichansk, các lực lượng do Nga đứng đầu đã giải phóng toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).