Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 1Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 2Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 3Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 4Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 5Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 6Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 7Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 8Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 9Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 10Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 11Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 12Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 13Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 14Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 15Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 16Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga ảnh 17

Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga

ANTD.VN - Đài truyền hình Ukraine đưa tin cầu Antonovsky chiến lược nối thành phố Kherson tới bờ đông sông Dnieper do Nga kiểm soát đã bị sập. Hiện các bên liên quan chưa bình luận về thông tin này.