‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 1‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 2‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 3‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 4‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 5‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 6‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 7‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 8‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 9‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 10‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 11‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 12‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 13‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 14‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 15‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 16‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 17‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 18‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 19‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 20‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại? ảnh 21

‘Hoả thần’ M46 được Ukraine tận dụng ra sao trong trong cuộc xung đột hiện tại?

ANTD.VN - Ukraine đã nhận được một số khẩu pháo M46 từ Croatia, ngay sau đó họ đã biên chế và dùng chúng trong các chiến dịch phản công đang diễn ra của mình.