Các trường ĐH không được giảm chỉ tiêu tuyển thẳng

ANTĐ - Để thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong các trường ĐH, CĐ, ngày 22-3, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn chính thức. 

Theo đó, các trường chủ động xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2015. Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000đồng/thí sinh/hồ sơ. Thí sinh nộp hồ sơ về Sở GD-ĐT trước ngày 20-5-2016.