Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

ANTD.VN - Dù thủ tục hành chính đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn rườm ra, rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân...
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn ĐBQH

Tại hội trường Quốc hội chiều nay (30-10), tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về vấn đề cải cách hành chính (CCHC), ĐB Tô Văn Tám (Đoàn ĐBQH Kon Tum) nêu câu hỏi: “Thời gian qua, dù đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn rườm ra, còn rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN), người dân, Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này như thế nào, trách nhiệm của Bộ trưởng tham mưu cho Chính phủ giải quyết yêu cầu trên?” 

Trả lời nội dung câu hỏi của ĐB Tô Văn Tám, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết,  thủ tục hành chính là một trong những vấn đề quan trọng và trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ và Quyết định 225 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn từ 2016-2010, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ trong thời gian sắp tới để có chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho DN và người dân.

Bộ Nội vụ đã tham mưu đưa ra một số giải pháp như Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong các  cơ quan, đơn vị nhà nước: thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát huy quá trình hoạt động của tổ công tác, của Thủ tướng Chính phủ cũng như tổ công tác của các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Đồng bộ các thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c và Quyết định 225 của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về CCHC.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế trong đó chủ yếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế tổ chức hoạt động của các nền hành chính.

Đồng thời đẩy mạnh việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính cho gọn nhẹ và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Giải pháp tiếp theo là cải cách về vấn đề thủ tục hành chính và khẩn trương củng cố kiện toàn mô hình một cửa của các bộ ngành và địa phương theo đúng tình thần Nghị định 61 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nghiêm minh Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trên tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… đề nghị đẩy nhanh thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc phát triển kinh tế…