Bệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữuBệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữu

Bệ phóng S-350 Vityaz của Nga bị hỏng trong vụ trúng mìn hi hữu

ANTD.VN - Hệ thống phòng không S-350 Vityaz của Nga thiệt hại trong sự cố hy hữu khi vướng phải mìn chống tăng, bị cho là của chính quân nhà.