Bằng Tiến sỹ của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang - thật hay giả?

ANTĐ - Dư luận vừa qua ồn ào việc bằng cấp của Thứ trưởng Bộ Y tế  Cao Minh Quang tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) chỉ là chứng chỉ nghiên cứu sinh, vậy sự thật về văn bằng L.F.S này là gì?

Văn bản xác nhận học vị của Thứ trưởng Cao Minh Quang


Quan điểm của Bộ Y tế

Trong văn bản về trích yếu kết quả học tập của Thứ trưởng Cao Minh Quang ngày 15-5-1995, Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Văn Dịp - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học-Đào tạo Bộ Y Tế  khẳng định tại Văn bản số 3389/K2ĐT gửi trường Đại học Y-Dược TP.HCM và Phân viện Kiểm nghiệm Hồ Chí Minh: Bộ Y tế hoan nghênh kết quả học tập mà dược sỹ Cao Minh Quang đã đạt được tại Thụy Điển, sau khóa học hai 2 năm dành cho người có trình độ Master. Dược sỹ Cao Minh Quang đã bảo vệ luận văn để nhận học vị Licentiate of Pharmaceutical Sciences theo hệ thống giáo dục của trường Đại học Stockholm Licentiate degree (Corresponding Internationally to Ph.D). Văn bản này cũng nêu rõ: Bằng tiến sỹ khoa học về dược do Nhà nước Thụy Điển cấp cho dược sỹ Cao Minh Quang là cơ sở để Phân viện kiểm nghiệm xem xét giao nhiệm vụ thích hợp, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực và trí tuệ được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá

Ngày 5-12-2000, trường Đại học Y-Dược TP.HCM có Văn bản số 105/CV-YD-SĐH, gửi Vụ Sau Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về tương đương học vị và người hướng dẫn luận văn thạc sỹ. Cụ thể văn bản của nhà trường như sau: Ông Cao Minh Quang là Phó Phân viện trưởng phụ trách chuyên môn Phân viện Kiểm nghiệm TP.HCM - cơ quan đã hợp tác đào tạo sau đại học chuyên ngành kiểm nghiệm của khoa Dược trường  Đại học Y-Dược TP.HCM. Ông Quang đã có văn bằng "Licentiate of Pharmaceutical Sciences" do Đại học Uppsala, Thụy Điển cấp năm 1994.

Khoa Dược trường Đại học Y-Dược TP.HCM đã mời ông Quang tham gia giảng dạy sau đại học trong nhiều năm.

Nay theo quy chế đào tạo sau đại học mới ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGDĐT ngày 8-6-2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu người hướng dẫn luận văn thạc sỹ phải có học vị tiến sĩ trở lên. Trường Đại học Y-Dược TP.HCM xin ý kiến của Vụ Sau Đại học hai vấn đề sau:

1. Văn bằng của ông Quang có được công nhận tương đương với bằng tiến sĩ của nước ta hay không? Vì theo Công văn số 12267/SĐH ngày 29-12-1999 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thì không nêu trường hợp văn bằng của ông Quang do Đại học Stockholm cấp.

2. Với văn bằng như trên ông Quang có thể được tham gia giảng dạy cao học và hướng dẫn luận văn thạc sĩ hay không? Nếu được quý Vụ đồng ý sẽ tạo thuận lợi cho trường.

Ngày 12-2-2001, phúc đáp Công văn số 105/CV-YD-SĐH ngày 5-12-2000 về việc tương đương học vị cho ông Cao Minh Quang - Phân viện trưởng Phân viện Kiểm nghiệm TP.HCM, của trường Đại học Đại học Y-Dược TP.HCM, Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Sỹ Tiến - Vụ trưởng Vụ Sau Đại học có ý kiến như sau:

“Theo các tài liệu của IAU - International Association of University- Sweden Education system; EuroEducation Net-Finland; Denmark-Education system thì bằng Licentiate được coi là tương đương với bằng Ph.D ở một số nước châu Âu và Ph.D ở Hoa Kỳ, do đó bằng Licentiate of Pharmaceutical Sciences của ông Cao Minh Quang do trường Đại học Uppsala - Thụy Điển cấp tương đương với bằng Tiến sĩ dược học theo hệ thống đào tạo sau đại học của Việt Nam”.

Ông Cao Minh Quang được tham gia giảng dạy và tham dự các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ dược học theo chuyên ngành đào tạo.

Văn bản nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định văn bằng của Thứ trưởng Bộ Y tế  học tại Thụy Điển tương đương với bằng Tiến sỹ tại Việt Nam.