Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 1Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 2Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 3Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 4Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 5Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 6Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 7Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 8Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 9Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 10Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 11Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia ảnh 12

Bà Melania Trump gây tranh cãi khi bỏ khẩu trang tại Bệnh viện nhi Quốc gia

ANTD.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã phá vỡ chính sách đeo khẩu trang phòng, chống Đại dịch Covid-19, tại Bệnh viện Nhi Quốc gia ngày 15-12. Theo thông lệ hàng năm, bà đến đây để đọc một cuốn sách trong bộ truyện “Oliver the Ornament” của Todd Zimmermann giúp dạy trẻ về lòng tốt cũng như kỹ năng xử lý khi bị bắt nạt.