[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

[ẢNH] Những thời khắc ấn tượng trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

ANTD.VN - Ngày 30-4, Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị sau 3 thập kỷ trị vì, kết thúc thời đại Bình Thành và mở ra thời đại mới với niên hiệu Lệnh Hòa. Ông trở thành hoàng đế Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong 200 năm lịch sử. Buổi lễ với sự góp mặt của các thành viên hoàng gia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhiều quan chức đứng đầu Quốc hội, tòa án.