Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 1Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 2Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 3Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 4Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 5Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 6Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 7Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 8Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 9Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 10Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 11Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 12Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 13Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 14Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 15Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 16Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 17Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 18Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 19Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito ảnh 20

Những bức ảnh hiếm hoi về cuộc đời Nhật hoàng Akihito

ANTD.VN -Nhật hoàng Akihito, vị Hoàng đế đứng đầu chế độ quân chủ ở Nhật Bản trong 30 năm qua sẽ thoái vị vào ngày 30-4 tới ở tuổi 85. Ông cũng là Hoàng đế đầu tiên từ bỏ ngai vàng trong 2 thế kỷ qua. Lên ngôi năm 1990, thời kỳ trị vì của ông đã chứng kiến sự trỗi dậy của Nhật Bản thời hậu chiến. Hãy cùng nhìn lại cuộc đời của Nhật hoàng Akihito trong quá trình Nhật Bản vươn lên trở thành một cường quốc khiến cả thế giới kinh ngạc.