[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 1[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 2[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 3[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 4[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 5[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 6[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 7[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 8[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 9[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 10[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 11[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 12[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 13[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 14[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 15[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 16[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 17[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng ảnh 18

[ẢNH] ‘Hỏa thần’ AK-630M Nga vừa bắn cảnh cáo buộc chiến hạm Anh đổi hướng

ANTD.VN -  Nga vừa công bố video một tàu biên phòng sử dụng pháo bắn nhanh AK-630M nã nhiều loạt đạn chỉ thiên cảnh cáo, buộc tàu khu trục HMS Defender phải đổi hướng.