[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 1[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 2[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 3[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 4[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 5[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 6[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 7[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 8[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 9[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 10[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 11[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 12[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 13[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 14[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công ảnh 15

[ẢNH] Tìm hiểu loại tàu ngầm tối tân của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công

ANTD.VN - Dữ liệu thiết kế tàu ngầm phi hạt nhân lớp Dosan Ahn Chang-ho (KSS-III) có khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc vừa bị một nhóm tin tặc tấn công và đánh cắp.