45 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 05/09/2014 13:53
  • 0 bình luận
  • Hoàng Ngãi
  • In bài
ANTĐ - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá là khu di tích về Bác tại Phủ Chủ tịch. Trải qua 45 năm di sản này cần được tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nhằm tuyên truyền tư tưởng đạo đức và phong cách Bác Hồ cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây là nội dung của Hội thảo khoa học “45 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Phủ Chủ tịch (1969 – 2014), do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức vào sáng nay (5/9).
45 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo VTV

Tin cùng chuyên mục