100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc

100 tư liệu, hình ảnh quý về ngày Độc lập của dân tộc

ANTD.VN - Triển lãm ảnh chủ đề “Độc lập”, kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức giới thiệu 100 tài liệu, hình ảnh khẳng định độc lập, tự do là quyền và khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Những tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày trong không gian Hoàng Thành Thăng Long đúng dịp 75 năm Quốc khánh.