Yêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống ErdoganYêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống Erdogan

Yêu cầu của Mỹ đối với S-400 có thể chọc giận Tổng thống Erdogan

ANTD.VN - Mỹ vẫn chưa từ bỏ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua tổ hợp phòng không S-400 Triumf từ Nga.