Xuất khẩu lao động - Miền đất hứa nhiều rủi ro

ANTD.VN - Nhu cầu đi xuất khẩu lao động tăng mạnh trong những năm gần đây, ngoài những mặt tích cực như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và nhiều phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo song cũng vì vì cái lợi trước mắt mà người lao động chủ quan, tin tưởng vào những lời hứa hẹn, dẫn đến rơi vào cái bẫy của tội phạm.