Thu hồi giấy phép một doanh nghiệp xuất khẩu lao động do vi phạm quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10/6, Bộ LĐ-TB&XH quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nưóc ngoài đối với Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long (Halong Fishcorp).

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Halong Fishcorp bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 123/LĐTBXH-GP ngày 23/5/2008 do không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài việc bị thu hồi giấy phép, Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ LĐ-TB&XH có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp dịch vụ báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hoàn thành nghĩa vụ kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó.

Cục Quản lý lao động ngoài nước xem xét và có văn bản để doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.