Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 1Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 2Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 3Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 4Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 5Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 6Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 7Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 8Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 9Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 10Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 11Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 12Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 13Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài ảnh 14

Xuất khẩu dầu của Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài

ANTD.VN - Dầu của Nga vẫn được xuất khẩu với khối lượng rất lớn, bất chấp phải chịu những lệnh trừng phạt nặng nề.